Acceptar INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE COOKIES. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Avís legal

1.- Informació legal i acceptació

El domini www.vialegis.com és propietat de Vialegis Advocats, S.L.P., amb domicili social al Carrer Almagro 15, 4º - 28010 Madrid i CIF B86561677. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al tom 30.370, foli 70, full M546572. Telèfon 913 10 70 00. Fax 91 308 44 14. Correu electrònic: a.ventura @ vialegis.com

Aquestes disposicions regulen l'ús del servei del portal d'Internet (d'ara endavant, el «lloc web») que Vialegis Advocats, S.L.P. (d'ara endavant, «Vialegis») posa a disposició dels usuaris d'Internet.

L'accés al lloc web és gratuït, sense perjudici del cost que l'usuari ha de suportar per a la connexió a la xarxa, connexió contractada amb el proveïdor corresponent.

Els serveis que presta Vialegis són els acordats a la proposta d'honoraris oferta per l'equip de treball amb què hagi contactat. En cap cas, s'ofereixen serveis a través del lloc web. Si en un futur s'establissin continguts especials restringits a clients o per als que s'hagi de satisfer un preu, s'anunciarà oportunament a través del corresponent avís legal.

Els materials que es recullen al nostre lloc web no es poden considerar, en cap cas, assessorament jurídic. L'usuari no ha de prendre decisions sobre la base d'aquests materials i, si escau, ha de demanar el corresponent assessorament legal. L'accés als documents no determina que hi hagi cap tipus de relació entre Vialegis i els usuaris del lloc web. L'accés a aquests materials no constitueix cap relació entre Vialegis i el client.

Els documents que es troben al lloc web poden no representar l'estat actual dels criteris jurisprudencials o de la situació legislativa. Vialegis es reserva el dret a modificar o eliminar aquests documents sense necessitat de cap tipus de notificació prèvia.

La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de totes les condicions que s'inclouen en aquest avís legal.

2.- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, siguin imatges, sons, fitxers, marques, icones, tecnologia i altres continguts audiovisuals, són propietat intel·lectual de Vialegis o de tercers i, per tant, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de Vialegis, sense que es puguin considerar cedits a l'usuari cap dels drets de propietat industrial o intel·lectual esmentats.

Especialment, les marques, els noms comercials o els signes distintius són propietat de Vialegis, sense que l'accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials o signes distintius.

Es prohibeix expressament a l'usuari reproduir, transformar, distribuir, comunicar públicament, posar a disposició, extraure, reutilitzar, reenviar o utilitzar de qualsevol manera, per qualsevol mitjà o procediment, qualsevol dels elements subjectes a propietat intel·lectual o industrial que s'inclouen al lloc web, excepte en els casos en què estigui legalment permès o el titular dels drets corresponents ho autoritzi.

3.- Limitació de responsabilitat

Vialegis no garanteix la disponibilitat permanent del lloc web ni dels serveis que s'hi ofereixen, i queda exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es derivin de la manca de disponibilitat del servei per raons de força major o altres motius aliens a la seva voluntat, així com els que es derivin de necessitats de manteniment, d'actualització o de millora de la pàgina o dels equips i sistemes informàtics.

Vialegis no pot garantir l'absència de virus o altres elements que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic. Correspon a l'usuari dotar-se dels elements de protecció necessaris per captar l'existència de tot element que pugui ser potencialment nociu.

Els enllaços que contenen el lloc web poden determinar l'accés d'altres pàgines web o llocs web gestionats per tercers totalment aliens a Vialegis i sobre els quals no s'exerceix cap control. Per això, Vialegis no respon dels continguts de la pàgina enllaçada, ni tampoc aconsella o aprova aquests continguts. L'enllaç tampoc suposa que hagi existit un acord previ amb els responsables de la pàgina enllaçada.

Qui accedeix al lloc web ho fa pel seu propi compte i risc. Vialegis, els seus socis, col•laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o de les omissions que puguin tenir els materials del lloc. Vialegis, els seus socis, col•laboradors, empleats i representants tampoc poden considerar-se responsables per qualsevol dany que es derivi de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

4.- Protecció de dades personals

En compliment amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que les dades personals i la informació que Vialegis rebi dels usuaris del lloc web, a través de la utilització de l'apartat de contacte, de l'enviament de currículums o de l'enviament de circulars, s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de Vialegis. La finalitat del tractament de les dades és la pròpia en cada cas. La informació rebuda no s'utilitza per cap altra finalitat. Alguns dels serveis inclosos al lloc web exigeixen la recollida de dades personals imprescindibles per a la seva prestació. Durant el procés de recollida de les dades, s'informarà l'usuari del caràcter necessari de les dades. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

Vialegis adopta els nivells de seguretat que exigeix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment.

Vialegis no utilitza cookies per accedir a la informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant això, es reserva el dret a modificar el seu criteri respecte a l'ús de cookies.

Amb relació a les dades recollides en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari pot exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, de rectificació o de cancel·lació de dades i d'oposició, si resultés pertinent, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. L'usuari pot exercir aquests drets o, si escau, a través del seu representant, mitjançant l'enviament d'una sol·licitud escrita i signada a la següent adreça: Vialegis Advocats, S.L.P. , Av. Diagonal 652, Esc A, 8è (08034) Barcelona (Espanya). La sol·licitud ha d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions i contingut concret del dret exercitat.

5.- Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En cas que l'usuari tingui coneixement que les pàgines enllaçades remeten a llocs web amb continguts il·lícits, nocius, violents o contraris a la moral, pot posar-se en contacte amb Vialegis indicant les dades personals del comunicant i la descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del lloc enllaçat.

6.- Legislació aplicable

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola.

PUJAR